Veiledning for utfylling av skjema for lønnskrav

Du ser nå på det skjemaet som er utviklet for å fremme lønnskrav ved årets lokale 2.3.3 forhandlinger. Fristen for å fremme krav er 4. oktober 2012.

Den eneste måten å fremme krav på er å fylle ut dette skjemaet og sende det inn. Hver ansatt kan fremme krav. En leder kan også fremme krav på vegne av en av sine medarbeidere. Du kan be om hjelp av din nærmeste leder eller av din tjenestemannsorganisasjon.

For å få registrert krav må alle feltene merket med * være fylt ut. Noen felt blir fylt automatisk, etter at andre nødvendige felt er fylt ut. Slike felt er markert i egen farge.

1. Personlige opplysninger
Det er viktig å fylle inn e-post adressen din riktig. Dette er din brukeridentifikasjon i systemet. Den trenger du dersom du vil se på eller endre et allerede registrert lønnskrav. Du må benytte nøyaktig den samme e-post adressen hver gang du skal logge inn på systemet. Rettighetene til ditt lønnskrav knyttes til den e-post adressen du oppgir.

2. Tilhørighet
Her skal du oppgi hvilken fagforening du er medlem av, eventuelt at du er uorganisert. Du skal også oppgi hvem som er din nærmeste leder.

3. Stillings- og lønnsplassering, nåværende lønn og ditt krav ved årets 2.3.3 lønnsforhandlinger

Stillingskode: Hver stilling har sin egen kode. Eks:

  • 1008 (høgskolelektor),
  • 1011 (førsteamanuensis) og
  • 1065 (konsulent).

Er du usikker på din stillingskode, finner du den på lønnsslippen i SAP. Dersom ditt lønnskrav også gjelder endring av stillingskode, må du oppgi ny stillingskode.

Mange stillinger er plassert i en lønnsramme, og har da et tilhørende alternativ i denne lønnsrammen. Dette er noe som gir den enkelte automatiske lønnsopprykk en tid, basert på ansiennitet. Det er fint om du fører inn din lønnsramme og ditt alternativ, da disse trengs ved lønnsforhandlingene. F.eks. vil et lønnskrav baseres på endring av alternativ innen lønnsramme, som vil kunne gi automatiske lønnsopprykk lenger framover i tid, uten at det går av årets pott.

Lønnstrinn: Du må oppgi ditt lønnstrinn.

Stillingsandel: Stillingsandel oppgis. Stillingsandelen står i utgangspunktet satt opp med 100% som de fleste har, men du skal rette den til din egen stillingsandel, om du ikke har en 100% stilling.

Årslønn blir beregnet ut fra Lønnstrinn og stillingsandel.


4. Lønnskravet utgjør følgende lønnsøkning pr år

Differansen kommer automatisk opp når du har fylt inn feltene i pkt 3.


5. Begrunnelse for kravet
Kravet skal begrunnes etter kriterier for endring av personlig lønn ved 2.3.3 forhandlinger, se:

Lønnskravet sendes og du får en bekreftelse på skjermen om at ditt lønnskrav er registrert. Bekreftelsen inneholder alle de opplysninger du har lagt inn. Denne kan du skrive ut og ha som din kopi.

*********************

Etter at du har lagt inn et lønnskrav (eller noen har lagt inn et krav på dine vegne) kan du ikke legge inn et nytt krav. Om du ønsker å se på det kravet du har sendt inn, eller endre dette, så må du be om å få tilsendt et passord fra systemet, logge deg inn med din e-post adresse og det tilsendte passordet, deretter kan du se på kravet eller sende inn en endring av kravet. Et lønnskrav "tilhører" den det er lagt inn for, uansett hvem som har fremmet kravet.

Personopplysninger
Personopplysningsloven stiller som krav at du skal samtykke til elektronisk behandling av personopplysninger. Ved å sende dette skjemaet har du gitt ditt samtykke.
Det er kun de som skal vurdere lønnskravet som har tilgang til opplysningene i databasen. Disse får tildelt et personlig passord, jfr. pkt 2 i skjema for lønnskrav: tilhørighet. Dette er:
  1. Din fagforening, dvs fagforeningenes forhandlingsledere har tilgang. 
  2. Din nærmeste leder har tilgang.
    NB! Nærmeste leder har også tilgang til lønnskrav som er fremmet fra uorganiserte ved egen avdeling/enhet/seksjon, jfr pkt 8 i brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Disse skriver ut de individuelle lønnskrav samt samleoversikt over lønnskrav fra egen fagforening/enhet.

Arbeidsgiver v/forhandlingsleder har adgang til å ta ut alle individuelle krav samt samleoversikter over alle innsendte krav, jfr 1 og 2 ovenfor. Disse brukes til utveksling av krav.

Personopplysningsloven stiller krav om lagringstid. Databasen vil bli slettet når 2.3.3 forhandlingene er avsluttet, senest 31.12.2012.

Taushetsplikt
Det vises til pkt 4.4 i lønnspolitisk dokument vedr partenes taushetsplikt ved lønnsforhandlinger.

25.10.2011